Walk for Life – Voorwaarden & Informatie

Inschrijven

Aanmelden voor de wandeltocht “Walk for Life” geschiedt d.m.v. inschrijving via www.inschrijven.nl.
Na de inschrijving ontvangt u automatisch een e-mailbevestiging van uw inschrijving. In de week voorafgaande aan het wandelevenement ontvangt u een e-mail met het startbewijs.
Inschrijven kan tot en met 4 september 2022.
Daarna is alleen beperkt inschrijving ter plaatse mogelijk op zondag 11 september, mits het maximum aantal deelnemers nog niet is bereikt..

Kosten Inschrijving

Alle afstanden € 7,50 – kinderen t/m 12 j € 5,00

Collectief inchrijven

Bij collectief inschrijven kun je meerdere deelnemers tegelijk inschrijven en dan het totaalbedrag in één keer betalen..
Met deze optie wordt het makkelijker groepen, gezinnen, verenigingsleden, etc. in te schrijven.

Hoe werkt het?
Voor de betaalstap zit een extra knop in het inschrijfformulier met de tekst ‘Deelnemer toevoegen’. Na het drukken op deze knop komt de inschrijver weer bij stap 1 van het formulier terecht en kan zo nog meer mensen invoeren.

Reglement / voorwaarden

Eigen risico

Deelname aan “Walk for Life” is op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.

De organisatie is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel, schade, verlies/diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen of anders, ontstaan vóór, tijdens of na het wandelevenement.

Deelnemers zijn tijdens de wandeling verkeersdeelnemer en dienen zich als zodanig te gedragen, eventuele aanwijzingen van de organisatie dienen opgevolgd te worden.

Betaling

Betaling geschiedt bij inschrijving met Ideal via uw bank.

Overdragen startbewijs

Het overdragen van uw startnummer is toegestaan, geef de wijzigingen wel door!
Zie onder “Afmelden”.

Afstanden

Er kan gekozen worden uit drie afstanden: 8, 14 en 25 kilometer. De route van 25 km heeft een rustpunt na 6 km en een rustpunt op 15 km (Wielerbaan).
De route van 14 km heeft een rustpunt na 6 km, de route van 8 kilometer heeft een pauzepunt ongeveer halverwege.
De route van 8 kilometer is rolstoelvriendelijk met gering hoogteverschil. Bij de inschrijving kiest u uw favoriete afstand.
Zodra er meer bekend is over de routes zal dit op deze site kenbaar gemaakt worden.

Honden

Honden dienen continu aangelijnd te zijn, en geen overlast te veroorzaken voor overige deelnemers. Op de startlocatie is het betreden van het pand van Reumkens/Knooppunt Centrum voor Gezondheid niet toegestaan voor huisdieren. Op de pauzeplaatsen dienen de daar geldende regels voor toegang van huisdieren opgevolgd te worden.

Afmelden

Heeft u zich al ingeschreven maar besluit u niet deel te nemen aan “Walk for Life” dan kunt u een e-mail sturen naar teamrunning4life@gmaill.com. Er vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats. U kunt uw startbewijs wel overdragen aan iemand anders indien u zelf niet in staat bent deel te nemen. Geef dit dan voor 5 september 2022 door via e-mail aan de organisatie door zodat we onze startlijst kunnen aanpassen en de gegevens van de nieuwe deelnemer kunnen invoeren.

Afgelasting

De organisatie behoudt zich het recht voor om het evenement, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of het reglement te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding verplicht te zijn jegens haar deelnemers.

De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden. Indien “Walk for Life” door overmacht op een laat tijdstip moet worden afgelast, zal er geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden.

Bij afgelasting door overmacht zal getracht worden een nieuwe datum te vinden, inschrijvingen blijven geldig voor deze nieuwe datum. Wanneer deelnemers niet kunnen of wensen deel te nemen op deze nieuw vastgestelde datum vindt er geen restitutie van inschrijfgelden plaats.

Datum Walk for Life

Zondag 11 september 2022

Startbureau en eindpunt

Knooppunt Centrum voor Gezondheid
Hagerhofweg 16
5912 PN Venlo

Start 8 en 14 km
tussen 08:30 en 11:00

Start 25 km
tussen 08:30 en 9:30 uur

Routebewijzering

De route is duidelijk gemarkeerd d.m.v. pijlen. Bovendien ontvangt de deelnemer bij inschrijving een routekaart.

Openbaar vervoer

Knooppunt Centrum voor Gezondheid  is per openbaar vervoer bereikbaar vanaf station Venlo via buslijn 1 (uitstappen bij halte Hagerhofweg) buslijn 66 of 372 ( halte Tegelseweg + 10 minuten lopen)

Parkeren

Er is beperkt parkeermogelijkheid rondom de startlocatie, waar mogelijk adviseren wij andere vormen van vervoer. Er is ruimte aanwezig om uw fiets te stallen.

Parkeren van fiets of andere voertuigen is op eigen risico zoals eerder omschreven.