Sponsorpakket

 • Logo en link op teamwebsite
 • Vermelding op social media met logo/link naar bedrijfspagina
 • Naamsvermelding op parcoursbus
 • Vermelding op teambanner die over finish gedragen wordt in Rotterdam
 • Loten voor de Roparun loterij (indien van toepassing)

  Over de genoemde bedragen wordt geen BTW in rekening gebracht

  Bij sponsoring in geld ontvangt u van ons een factuur per e-mail. Betaling graag binnen 30 dagen. Sponsoren
  krijgen het verzoek een logo en eventueel redactioneel stuk tekst aan te leveren voor de website en social
  media kanalen.

  Middels indienen van dit formulier wordt toestemming gegeven aan Stichting Running for Life de
  sponsorgelden naar behoeve in te zetten ten bate van Team Knooppunt Running for Life teneinde hun
  deelname aan het evenement Roparun te bewerkstelligen.

  Stichting Running for Life draagt er zorg voor dat een zo hoog mogelijk percentage van de sponsorgelden ten
  goede komt aan de Stichting Roparun en daarmee aan de palliatieve zorg voor mensen met kanker. Een
  financieel overzicht is aan het einde van het boekjaar op te vragen bij de penningmeester van Stichting
  Running for Life.

  Akkoord namens sponsor: